You Can’t Forget It Except Lipstick

Sunglasses Why sunglasses so important? Sunglasses are a great fashion accessory, but their most important job is to protect your eyes from the sun’s ultraviolet (UV) rays. Some of the sun’s effects on the eyes include: Cataracts, a clouding of the eye’s lens that can blur vision. An estimated 20% of cases are caused by extended UV exposure. Whats in your bag? … Continue reading "You Can’t Forget It Except Lipstick"

Trender För Festklänningar 2019

Precis som med allting annat i samhället finns det trender också när det gäller festklänningar. Trender utvecklas i olika riktningar beroende på tidsandan och en mängd andra faktorer som till exempel hur stora inkomster olika grupper av människor har. Desto större inkomster desto mer pengar över för att testa olika inriktningar på mode, vilket kan … Continue reading "Trender För Festklänningar 2019"