Den komplette

Den komplette Guide for Nye Bilister

Danmark har mange køreskoler for dem, der ønsker at lære at køre bil. De fleste af disse køreskoler giver også deres undervisning og foredrag på engelsk. Dette gøres for at hjælpe de engelsktalende kandidater. Mange af køreskolerne tilbyder også forskellige pakker, der tager højde for elevernes behov og præferencer. Hvis du besøger en køreskole i Danmark, vil den give dig en gratis introduktionstime. På baggrund af denne klasse kan du beslutte, om du vil fortsætte uddannelsen på den pågældende skole, eller om du ønsker at vælge en anden.

Hvis du ønsker at få et kørekort i Danmark, skal du bestå køreprøven. Køreprøven består af to hovedafsnit: et teori- og et praktisk baseret afsnit. De fleste mennesker er bekymrede over Hvornår må man tage kørekort. Du må begynde på dit kørekort 3 mdr. før du opfylder alderskravet. Den praktiske prøve kan først tages, når du har gennemført førstehjælpskurset.

Teoriprøve

Når du har gennemgået alle teorilektioner, kan du tage teoriprøven. Teoriprøven består af 25 billeder, med op til 4 svarmuligheder per billede. Prøven besvares med et ja eller nej til det pågældende spørgsmål. Kandidaterne får ca. 30 minutter til at gennemføre teoriprøven. Teoriprøven afholdes i færdselsstyrelsens lokaler. Husk at medbringe identitetsbeviser som f.eks. id-kort eller pas, lektionsplan og ansøgning om kørekort (p23) når du møder op til teoriprøven.

Praktisk Prøve

Kørekort B | Hvornår må du tage et kørekort?

Når du har bestået teoriprøven, kan din kørelærer indstille dig til den praktiske prøve. Det skal tage den praktiske prøve senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven. Hvis du ikke afslutter den praktiske prøve inden for 12 måneder, skal du bestå teoriprøven igen for at være berettiget til at gå til den praktiske prøve. Du skal ikke køre perfekt til den praktiske prøve, men du må ikke begår alvorlige fejl, eller flere små fejl. Den sagkyndige bedømmer dig efter et fejlkatalog, hvor der står hvor meget en fejl vægter. F.eks. kører du over for rødt, er det en alvorlig fejl i sig selv, som medfører at prøven ikke er bestået. Ved den praktiske prøve skal du køre i den bil, som du normalt har kørt i med din kørelærer.

Når Du Skal Til Den Praktiske Prøve, Skal du Medbringe Følgende Dokumenter

  • – Lektionsplan
  • – Ansøgningen om dit kørekort (p23)
  • – Bevis på id som f.eks. pas, tidligere udstedt kørekort eller dåbsattest med noget andet billed-id

Den praktiske prøve er 2 delt, hvor den første del er den tekniske del. Her vil din sagkyndige stille dig tre spørgsmål omkring bilens teknik. Din kørelærer vil typisk have gennemgået dette med dig, til en af de tidligere lektioner. Til køretimer bliver din kørelærer anset som fører af bilen, hvorimod det er dig som bliver anset som fører af bilen til den praktiske prøve. Den praktiske prøve skal have en varighed af mindst 25 min. og ofte tager den ca. 30-40 min.  Du får svar med det samme efter den praktiske prøve.

Hvad koster et kørekort

Priserne på et kørekort varierer en del, men oftest skal du købe en lovpakke som dækker alle de lovpligtige lektioner. Det er dog de færreste elever, som kan klare sig med de lovpligtige lektioner og man skal påregne udgifter til yderligere kørelektioner. Derudover skal man også påregne udgifter til: teoriprøve, praktisk prøve, førstehjælp, lægeerklæring og evt. materialer. Nogle køreskoler tilbyder at du har mulighed for at betale over flere rater.